Refleksjonsspørsmål

Her er spørsmålene til de ulike kapitlene, som også står bak i boka.

(Du også laste ned dette som en egen PDF)

(I boka har dessverre kapitlene i spørsmålsdelen forflyttet seg, men i denne versjonen er de riktige)