PODCAST

Podcasten KROPP er Erik Andreassen som inviterer fagfolk til samtale med utgangspunkt i bokens tematikk. Podcasten har voksne som målgruppe, spesielt voksne rundt unge.
Episodene vil lanseres ukentlig, fremover.
På denne siden kan du finne spørsmål til hver episode, som man kan bruke i grupper. Du finner podcasten der du lytter.

Link til Spotify

Link til Apple

EPISODER:

#1: Sexologi, barna våre, skam, lyst og glede. Gjest: Ingeborg Hatlevik Ørjasæter

#2: Kløft, virile tenåringer og hvordan vi møter dem. Gjest: Maria Abrahamsen Østhassel

#3: Den meningsløse kroppen? Gjest: Eirik A. Steenhoff

#4: Hvordan skal vi snakke om kropp? Gjest: Sunniva Gylver

#5: Hvordan er fellesskapene våre et godt, relasjonelt hjem? Gjester: Dina Willemse og Einar Eidsaa Edland

#6: Pornoprat – hvorfor og hvordan? Gjester: Jeanette Kalmar Frøvik og Ragnhild Lindahl Torstensen

 • Spørsmål episode 1 – Sexologi, barna våre, skam, lyst og glede:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Erik og Ingeborg du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Hvilke assosiasjoner har du til ordet «seksualitet»?
  • Husker du noe selv fra hvordan det ble pratet om kropp og seksualitet i din oppvekst? Noen gode erfaringer? Noen dårlige?
  • Om du selv har barn: Hva er viktig for deg å formidle om kropp og seksualitet til dine barn? Og hvordan opplever du det at hva du formidler (eller ikke) har stor betydning for barnets forhold til egen kropp?
 • Spørsmål episode 2 – Kløft, virile tenåringer og hvordan vi møter dem:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Erik og Maria du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Har du en episode fra du var ungdom du husker spesielt godt med tanke på hva som ble formidlet om kropp og seksualitet?
  • Om du nå kunne møtt deg selv da du var en 15 åring, med hva du nå vet og har erfart – hva ville du sagt? Var det noe du nå tror du trengte da, som du ikke fikk høre eller ble møtt på?
  • Maria delte fra en eksistensiell krise, også relatert til tro. Har du erfart noe tilsvarende? Hva gjorde det med deg? Og uansett: Hvordan kan du være en person det er godt å være sammen med, om man står i eksistensielle kriser?
 • Spørsmål episode 3 – Den meningsløse kroppen?:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Erik og Eirik du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Det ble snakket om hvordan frihetsbegrepet preger vår tid. Hvilke negative konsekvenser syns du å se knyttet til troen på vår frihet til å definere alt selv? Og hva er bra med hvordan vår tid forstår frihet?
  • Det ble snakket om at et uttrykk for vår tids forståelse av kropp, er at kroppen reelt blir den «meningsløse kroppen». Er det noe du vil være enig i? Hvorfor, eller hvorfor ikke?
  • I Kroppens Teologi blir kroppen fremhevet som en gave, og som har en iboende mening. Hva vil det bety for oss om vi i større grad forstår kroppen slik?
 • Spørsmål episode 4 – Hvordan skal vi snakke om kropp?:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Sunniva og Erik du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Et av temaene i denne episoden var mat. Hva ble formidlet rundt mat og sunnhet i din egen oppvekst? Og hvordan er ditt forhold til dette i dag?
  • Sunniva utfordret tanken om at det er best for barn å «skulle velge selv», i den forstand at vi som foreldre ikke skal påvirke for tydelig i forhold til tro. Dette gjelder også ideer og verdier rundt kropp og seksualitet. Hvor finner man balansen mellom tydelig formidling av verdier, og en åpenhet for mottaker til å kunne velge selv?
  • Dette kan også handle om formidling av eget ståsted i møte med andre som tenker og tror helt annerledes. Har du noen eksempler på samtaler på tvers av ståsted som har vært gode? Hva gjorde at det ble bra? Og har du eksempler på det motsatte, og hva var det som skjedde da?
 • Spørsmål episode 5 – Hvordan er fellesskapene våre et godt, relasjonelt hjem?:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Dina, Einar og Erik du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Det ble snakket om å kunne skape fellesskap som kan være et «trygt, relasjonelt hjem» for alle som deltar der. Har du erfaring fra et fellesskap som har vært sånn? Eventuelt motsatt – et fellesskap som ikke opplevdes trygt? Hva gjorde at det var trygt? Eller utrygt?
  • Vi kan øve oss på å ta imot andres historier, slik at vi bidrar til at det blir trygt å dele sin historie. Har du noen erfart at noen har delt noe med deg, som du syns det var vanskelig å ta imot eller respondere på? Hva gjorde dette med deg? Hva gjorde du?
  • Einar snakket om forskjellen på å gi avkall på noe, i en positiv betydning, kontra å være selvutslettende. Hva tenker du om dette? Hvordan kan bevisstheten på denne forskjellen påvirke vår formidling til unge?
  • Her kan du laste ned kurspakken «Positiv seksualitet – kurspakke for unge ledere», som Dina har vært med å utvikle i regi av VAKE – kirkelig ressurssenter.
 • Spørsmål episode 6 – Pornoprat – hvorfor og hvordan?:
  • Var det noe spesielt i samtalen mellom Ragnhild, Jeanette og Erik du la merke til (som var fint, vanskelig, provoserende, nytt, e.l.)?
  • Hvilke følelser og tanker kommer opp i deg når du hører ordet/temaet «porno», og hva tror du ligger under de følelsene?
  • Har du selv erfaring med å snakke om porno til/med barn og unge? Hvordan var det?
  • Ragnhild og Jeanette sa de opplever at temaet porno er kontroversielt. Hva er dine tanker rundt dette? Hvorfor tror du det er slik, og hvordan opplever du dette selv?
  • Det trengs en endring også på system og samfunnsnivå for å gjøre noe med pornoforbruk og «pornofiseringen» av kulturen. Hva tenker du kan gjøres med dette? Og er det noe du selv kan bidra med?